WELKOM   •   RECHTSTAKKEN   •   INCASSO ONLINE   •   ERELOON   •   CONTACT naam paswoord
Kosten en Ereloon
 
  1. Ereloon

Overeenkomstig artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek dient de advocaat zijn ereloon te begroten met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht.

Probity werkt op basis van een vastgesteld uurtarief. Eventueel kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Het uurtarief wordt steeds gekoppeld aan het belang van de zaak en de specifieke wensen van de cliënt.

Probity staat erop zijn clientèle bij de eerste consultatie duidelijk te informeren over de gehanteerde tarieven.

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens blijft, dan kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (link?).

2. Kosten

Er mag niet uit het oog worden verloren dat naast de afspraken omtrent het ereloon ook rekening dient gehouden te worden met de dossierkosten (briefwisseling, verplaatsingen, telefoons, e-mails, fotokopies etc.).

De briefwisseling in een dossier is soms erg uitgebreid omwille van de zeer strikte deontologische regels dewelke volledige openheid en tegenspraak impliceren (bv. onder andere de mededeling van alle stukken aan alle betrokken partijen) en omwille van een aantal administratieve verplichtingen die bij elke procedure conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden nageleefd.

Bovendien kunnen ook de gerechtskosten oplopen en moeten deze eventueel worden voorgeschoten; zij het dat zij nadien geheel of gedeeltelijk kunnen worden verhaald op de tegenpartij.
 
 
TWEEDELIJNSBIJSTAND

Het thans bestaande systeem van rechts- bijstand biedt de mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat.

Het gaat om juridische tweedelijnsbijstand, voornamelijk gekend als 'Pro Deo', waarbij een advocaat u bijstaat met raad en uw rechten verdedigt.

Om in aanmerking te komen, gelden vanaf 1 september 2010 volgende inkomensgrenzen.

inkomensgrenzen vanaf 01/09/2010

U bezorgt ons gewoon de nodige documenten die uw situatie of uw inkomen bewijzen, waarna wij het verzoek aanvragen.

Wil u weten of u in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kosteloze rechtbijstand en raakt u niet wijs uit de berekening van de toekenningsvoorwaarden, aarzel dan niet ons te contacteren.
 
 
 
Probity Advocaten © 2010 Algemene voorwaarden