WELKOM   ē   RECHTSTAKKEN   ē   INCASSO ONLINE   ē   ERELOON   ē   CONTACT naam paswoord
Algemene Voorwaarden
 
  I. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen de advocaat en zijn/haar cliŽnten.

II. INSPANNINGSVERBINTENIS
1. De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen.
2. De advocaat verbindt zich om de cliŽnt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.
3. De advocaat verstrekt de cliŽnt kopieŽn van alle relevante correspondentie die bij de behandeling van de opdracht wordt gevoerd.
4. De advocaat verplicht zich om gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliŽnt worden ontvangen, te doen storten op zijn derdenrekening. De advocaat zal deze gelden binnen een maand na ontvangst op de derdenrekening overmaken op een door de cliŽnt aan te geven rekening.

III. UURTARIEF
Werkzaamheden worden verricht tegen het overeengekomen tarief, te verhogen met een van de hierna vermelde verhogingsfactoren indien deze van toepassing zijn, tenzij het incassotarief als bedoeld in artikel VI van toepassing is.

IV. TARIEFVERHOGENDE FACTOREN
Het uurtarief wordt verhoogd met een of meerdere factoren wegens het belang van de zaak en/of de spoedeisendheid van de zaak en/of de vereiste specialistische kennis. Voor de bepaling van het geldende tarief worden hiervoor eveneens de nodige afspraken gemaakt.

V. RECHTSBIJSTAND / PRO DEO
1. De advocaat wijst de cliŽnt op de mogelijkheid en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand of pro deo.
2. Indien het verzoek om rechtsbijstand of pro deo wordt afgewezen is de cliŽnt het tarief verschuldigd zoals hiervoor beschreven onder III en IV.
 
 
 
 
volgende pagina  
 
Probity Advocaten © 2010 Algemene voorwaarden